best free html templates

Výuka a projekty 

Lidé za našeho týmu se samozřejmě podílí na výuce celé řady předmětů. Mimo jiné garantujeme specializaci pro bakalářské i navazující magisterské studium. 

Rádi povedeme závěrečné práce, které se týkají naší specializace. Vzhledem k velkému zájmu, snažíme se prioritně vést studenty, kteří absolvují námi vedené kurzy a specializace. Každý rok také vyhledáváme studenty s výbornými výsledky, kteří mají zájem pracovat nad rámec svých povinností.

Jsme připraveni vést i studující sociálních věd, včetně ekonomických oborů, kteří mají zájem o témata závěrečných práci z oblastí migrace obyvatel, dopadů změny klimatu, adaptačních strategií, ekonomické geografie, aj. Pokud máte zájem o tato témata, kontaktuje prosím dr. Stojanova.

Mobilní a mapové aplikace

Specializace pro bakalářský stupeň oboru Ekonomická informatika


Tato specializace je pro lidi, kteří se chtějí naučit, jak se vytváří mapy, analyzují prostorová data, navrhují lokační služby a mobilní aplikace vůbec. Naším cílem je udělat z vás vývojáře, který je schopen vzít prostorová data, zamyslet se nad nimi, analyzovat co nám přináší za informace. K tomu navrhnout webovou nebo mobilní službu. Na výuce v našich kurzech participují profesionálové z praxe. Takže se naučíte, co je opravdu potřeba.

Geografické informační systémy

Tento kurz je základem pro jakoukoliv další práci s mapami nebo prostorovou analytiku. Naučí vás o zdrojích dat, meřením v terénu, mapovém software, základům kartografie a vůbec všemu okolo GIS.

Sociální a ekonomické aplikace GIS

Zde se již zaměříte na zpracování dat. Říká se, že víc jak 90% informací má prostorovou složku, která může významně pomoci při jejich analýze. Naučte se dělat analytiku nad prostorovými daty!

Mobilní aplikace

Trh s mobilními zařízeními neustále roste. Poptávka po programátorech mobilních aplikací je obrovská. V tomto kurzu se naučíte základy programování pro platformu iOS i Android včetně toho, jak dělat mapové a lokační aplikace.

Grafika a GIT

Navazující magisterská specializace pro obory Ekonomická informatika a Automatizace řízení a informatika


Specializace je zaměřena tvorbu uživatelských rozhraní a pokročilou vizualizaci. Naučí vás tvořit kvalitní 2D i 3D aplikace, novým metodám vizualizace dat a vůbec všemu, co souvisí s tím, aby lidé dostali správnou informaci ve správný čas. Celá specializace se zaměřuje zejména na tvorbu webových a mobilních aplikací. V Pokročilých uživatelských rozhraních se naučíte jak navrhnout uživatelské rozhraní aplikace. V Počítačové grafice 2 se naučíte implementova jej pomocí akcelerované grafiky. Animace a geoprostor vám umožní navrhnout si vlastní lokační službu (Location Based Service). V Laboratoři virtuální reality si vyzkoušíte kam se uživatelská rozhraní posunují. 

Pokročilá uživatelská rozhraní

Naučíte se identifikovat, co uživatel od aplikace očekává a jak navrhnout design, který ho uspojkojí. Kurz je vysvětlí základy tvorby uživatelských rozhraní a v implementaci se zaměřuje zejména na desktopovou a mobilní platformu.

Laboratoř virtuální reality

Praktický kurz navazující na Pokročilá uživatelská rozhraní. Začíná, kde PUR končí. Je zaměřen na návrh aplikací založených na zpracování obrazových dat a aplikací využívajících Microsoft Kinect. Kurz má pouze cvičení, takže je velmi prakticky zaměřen

Počítačová grafika 2

Naučíte se vytvářet 3D aplikace a hry, které využívají GPU. Seznámíte se se vším, co souvisí s tvorbou her a vizualizací. Chcete si vytvořit vlastní hru ve WebGL nebo v Unreal Enginu pro virtuální nebo rozšířenou realitu?

Animace a geoprostor

Kurz zaměřený na lokační služby. Naučíte se, jak získat lokaci uživatele, a jak ji dál zpracovat do konkrétní aplikace pro operační systém Android. Dále se naučíte získávat informace z různých zdrojů a ty pak analyzovat a vizualizovat.

Výukou to začíná!


Výuka je pro nás začátek, ne konec. Pokud máte dobré výsledky a tyto oblasti vás zajímají, neváhejte nás kontaktovat. Je možné, že najdeme nějaký společný projekt, do kterého vás můžeme zapojit. Podívejte se na stránky o našem výzkumu.

Pokud vás tyto oblasti zajímají nad rámec výuky, doporučujeme navštívit naše GIS Hackathony. Je to akce pro studenty, akademiky, lidi z firem a vůbec pro kohokoliv, koho zajímají mobilní technologie, GIS, vizualizace, uživatelská rozhraní a mnoho dalších věcí, které s těmito tématy souvisí. A možná se zde potkáte se svým budoucím zaměstnavatelem...

Adresa

Ústav informatiky
Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
61300 Brno


Kontakt 

Email: david.prochazka@mendelu.cz